Pri Aroma Jalto

Eldonita en:

Saluton, samideanoj! Sufiĉe longe mi ne skribis ion, do nun mi sentas, ke mi devas fari tion.

Fakte, antaŭ unu semajno mi revenis de mia unua esperanto renkontiĝo Aroma Jalto, kiu daŭris dum dek tagoj, kaj mi volas priskribi iomete ĝin.

Aroma Jalto estas Esperanto renkontiĝo organizata de UkrEA(Uraina Esperanto-Asocio). Ĝi okazas ĉiu jare en urbo Jalto, kiu troviĝas en duoninsulo Krimeo apud Nigra Maro.

Post vivo en la granda poluita urbo, mi sentis kiel freŝis aero. Estis printempo kaj ĉiuj kreskaĵoj floris, ĉie estis la belega odoro. Do eble pro tio oni nomiĝas la renkontiĝo Aroma Jalto.

Por mi estas tre grave, ke tie mi unuafoje uzis Esperanton por internacia komunikado vive. Krom ukrainoj estis tre multe da poloj, rusoj, du germanoj kaj unu belgiano. Rimarkinde, ke inter la partoprenantoj ankaŭ estis du akademianoj.

Preskaŭ ĉiuj tie estis pli aĝaj ol mi, sed nenio estis enua pro tio! Ĉiu tage ni havis, matenmanĝon, lecionoj, ofte piedmarŝojn trans belegaj montaroj, koncertoj, ludoj kaj tiel plu.

Mi kaj mia amiko el Ĥarkovo komence konatiĝis kun du poloj de nia aĝo, kaj multe da tempo ni pasigis kune. Tre interese, ke poloj estis ankaŭ programistoj kiel ni! Fakte, ĉiuj knaboj de mia aĝo, kiuj estis tie estis programistoj(ĉu ne estas strange?).

Unue la renkontiĝo helpis al mi plibonigi mian Esperanton, precipe mian parolkapablon. Dum unuaj kvin tagoj, mi tute ne krokodilis, kaj ĉiam babilis, babilis, babilis… Kiam mi ekkuŝis por dormi kaj fermis miajn okulojn mi aŭdis voĉon de miaj novoj amikoj. Iam mi eĉ pensis, ke mi freneziĝas pro tio)

Due mi eksciis multe da informo pri Esperanto kulturo kaj movado. Nun mi komprenas, kion signifas frazon “esperantistoj vivas en alia mondo”. Ĉiuj estis tre afablaj, agrablaj kaj amikaj. Certe mi ne povas esprimi la atmosferon bone. Vi devas senti ĝin mem!

Ankaŭ mi aĉetis tie kelkajn libroj en Esperanto. Kaj nun mi scias kion signifas “legi librojn”, kiam oni diras tion je la 11-a vespere :D.

Do mi tre ĝojas pro tio, ke Esperanto vere funkcias! Ni povas komuniki kaj ŝerci! Ni povas kanti kaj skribi! Ni povas havi geamikojn en diversaj ladoj kaj vojaĝi!

Mi kreis etan filmon pri la renkontiĝo:

Bonvolu partopreni Aroman Jalton kun ni venontfoje! Vi povas aliĝi ĉe retpaĝo de Aroma Jalto.

P.S. Finfine mi unuafoje uzis mian Vim Esperanto kromaĵon por skribi ĉi artikolon =)

T-ĉemizoj de tutmonde.org

Eldonita en:

Saluton karaj geamikoj!

Kiel vi fartas? Mi esperas, ke vi fartas bone. Ankaŭ mi)

Ĉirkaŭ antaŭ unu semajno mi ricevis atenditan pakaĵon el Hispanio per poŝto:

Antaŭe mi mendis kvar T-ĉemizojn ĉe retvendejo tutmonde.org. Kaj estas evidente, ke en la pakaĵo estis ili.

Mi sendis foton al Joan Catala(de tutmonde.org) kaj, fakte, li jam verkis artikolon pri mi kaj T-ĉemizoj en la blogo de retvendejo.

Tamen, mi volas verki pri la aĉeto mem.

T-ĉemizoj

Mi aĉetis kvar ĉemizojn: flava, bruna, verda kaj blua. Tri el ili estas mezaj kaj unu estas eta(por mia amikino).

Flava T-ĉemizo Bruna T-ĉemizo

Ĉiu T-ĉemizo kostas 10 eŭroj kaj liverado por landoj de Eŭropo kostas 6 eŭroj. Do mi pagis 46 eŭroj al la vendejo.

Ĉar mi pagis per PayPal, ĝi antaŭ prenis ĉirkaŭ 2 eŭroj. Do kune mi pagis 48 eŭroj por 4 T-ĉemizoj aŭ 12 eŭroj por ĉemizo. Fakte estas ne koste. T-ĉemizoj en vendejoj de mia urbo kostas 10-150 grivnoj (ĉirkaŭ 10-15 eŭroj).

Ankaŭ mi devas diri, ke vere tiuj T-ĉemizoj estas altkvalitaj kaj faritaj el 100% kotono (fojfoje estas ne tre facile trovi la tiajn en vendejoj).


Fotoj

Kelkaj fotoj por amuzo:

Surprizo

Krom la T-ĉemizoj en pakaĵo estis kelkaj glumarkoj kun Esperanto etikedo =)

Kritiko

Mi pensas, ke estus bone, se tutmonde.org vendus pli aĵoj ol nur T-ĉemizoj. Ekzemple, kiam mi rakontis pri la aĉeto al esperantaj klubanoj, iu demandis min “ĉu ĝi vendas kepojn?”.

Fakte mi aĉetus librojn =)

Mia unua libro en Esperanto

Eldonita en:

Mi ne scias, kie vi estas, kara leganto, sed se vi estus tie, kie mi estas, mi dirus nun bonan nokton al vi.

Ŝajnas, ke mi havas pli novaĵojn ol mi havas tempon por skribi pri tiuj. Tamen okazis ion gravan por mi, do legu.

Ĉirkaŭ antaŭ dek tagoj mi serĉis paperajn esperantajn librojn per Interreto. Mi preskaŭ fiaskis, sed mi trovis ion ĉe ukrainia retvendejo. Ĝi estas tekstaro de rakontoj de fama hungara verkisto, Julio Baghy. Rigardu.

Eble vi pensas “Ĉu vere? Ĉu estas esperanta libro ne la rusa lingvo?”. Parte vi pravas. Fakte, tiu estas eduka libro skribita en la rusa kaj Esperanto. Ĝi konsitas el originala rakontoj kaj tradukoj kun komentoj. Do mi povas legi paragrafojn en Esperanto, sed se io estas ne komprenebla por mi, mi povas rigradi supren kaj tie estas traduko de sama paragrafo kun eksplikoj. Do ĝi estas tre utila.

La metodo nomiĝas “Metodo por legado de Ilia Franko” (en la rusa “Метод чтения Ильи Франка”). Oni jam eldonis multaj libroj per tiu ĉi maniero. Iam mi komencis legi “La Hobito” de Tolkien. Kial ajn, mi ĝojegas ke oni eldonis libron en Esperanto ankaŭ!

Nun mi vere diras bonan nokton al vi, kara leganto:)

Prenu tion kion vi bezonas

Eldonita en:
Etikedoj: Esperanto, afiŝo

Hodiaŭ mi havis interesan vesperon. Iam mi vidis amuzan afiŝon en Facebook:

Mi ekpensis “Ho! Estas bona ideo, kial ne?”. Do mi printis ok afiŝojn ĉe laborejo kaj demandis mian amikinon kunporti tondilon kaj gluon. Jen la rezulto! =)

Novaĵoj

Eldonita en:

Saluton, karaj legantoj. Mi havas iom da novaĵoj por vi.

Nova konto en Twitter

Do en Twitter min sekvas ankaŭ aliaj popoloj krom esperantistoj mi decidis krei novan konton nur por Esperanto. Bonvolu sekvu min tra @greyblake_eo.

Ĉemizoj

Antaŭ kelkaj tagoj mi mendis 4 ĉemizojn kun emblemoj de Esperanto ĉe interreta vendejo Tutmonde. Ili eĉ skiribis pri tio en Twitter. Nun mi ĝoje atendas mian mendon =)

Renkontiĝoj

Mi havos ferio en Majo, do mi registriĝis en Arama Jalto. Se mi aĉetos fervojajn biletojn ĝi estos mia unua granda renkontiĝo ekster mia urbo. Alia afero estas Roskilde muzika festivalo en Danio. Ankaŭ mi registriĝis tie, do vi povas vidi mian nomon en la listo de aliĝintoj . Sed mi ne certas ankoraŭ, ke mi flugos tien. Unue mi devas ricevi ŝengenan vizon.

Bona kanto de Martin

Ĵus mi trovis bonegan muzikan videon de Martin Wiese(kantisto de Persone). Mi tre ŝatas Persone, kaj ĉi tiu kanto kun interesa filmo ankaŭ estas tre bona. Aŭskultu ĝin!


Kaj mi dume iras dormi, ĉar estas la tria nokte. Bonan nokton!

Copyright © 2014 Sergej Potapov